• Je winkelwagen is leeg.

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 11-06-2020

1. Invoering

Welkom bij SmartPlay LLC ("Bedrijf", "wij", "onze", "ons")!

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van onze website op escaperoomgeeks.com (samen of afzonderlijk "Dienst") beheerd door SmartPlay LLC.

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina's.

Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (“Overeenkomsten”). U erkent dat u de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen en stemt ermee in hieraan gebonden te zijn.

Als je het niet eens bent met (of niet kunt nakomen aan) Overeenkomsten, dan mag je geen gebruik maken van de Dienst, maar laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar hallo@escaperoomgeeks.com zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de service.

2. Communicatie

Door onze Service te gebruiken, stemt u ermee in zich te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we mogelijk verzenden. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar hello@escaperoomgeeks.com.

3. Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar wordt gesteld via de Service ("Aankoop"), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcard- of betaalkaartnummer, de vervaldatum van uw kaart , uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om kaart(en) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

We kunnen het gebruik van diensten van derden gebruiken om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken onder voorbehoud van ons privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

4. Wedstrijden, Sweepstakes en Promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan van deze Servicevoorwaarden. Als u deelneemt aan een actie, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

5. Terugbetalingen

We geven restituties voor contracten binnen 30 dagen van de oorspronkelijke aankoop van het Contract.

6. Inhoud

Met onze Service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") plaatsen, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar maken. U bent verantwoordelijk voor inhoud die u op of via de service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op of via de Service te plaatsen, verklaart en garandeert u dat: (i) Inhoud van u is (u bezit het) en/of u het recht hebt om het te gebruiken en het recht om ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden en (ii) dat het plaatsen van uw Inhoud op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit. We behouden ons het recht voor om het account te beëindigen van iedereen die inbreuk maakt op auteursrechten.

U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inhoud die u of een derde partij op of via de service plaatst. Door inhoud te plaatsen met behulp van de service, verleent u ons echter het recht en de licentie om dergelijke inhoud op en via de service te gebruiken, wijzigen, publiekelijk uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Service, die uw Inhoud ook mogen gebruiken onder deze Voorwaarden.

Smart Play LLC heeft het recht maar niet de plicht om alle inhoud die door gebruikers wordt verstrekt, te controleren en te bewerken.

Bovendien is inhoud die op of via deze service wordt gevonden, eigendom van Smart Play LLC of wordt deze met toestemming gebruikt. U mag de inhoud, geheel of gedeeltelijk, niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

7. Verboden toepassingen

U mag de Service alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in de Service niet te gebruiken:

0.1. Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

0.2. Met het doel minderjarigen op welke manier dan ook uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of te schaden door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0.3. Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief 'junkmail', 'kettingbrief', 'spam' of andere soortgelijke verzoeken.

0,4. Om u voor te doen of te proberen u voor te doen als een bedrijf, een medewerker van het bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0,5. Op enigerlei wijze die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze onwettig, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met een onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0,6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Service beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien stemt u ermee in om niet:

0.1. Gebruik de Service op een manier die de Service kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Service door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om deel te nemen aan real-time activiteiten via de Service.

0.2. Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook, inclusief het controleren of kopiëren van materiaal op de Service.

0.3. Gebruik elk handmatig proces om het materiaal op de Service te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeautoriseerd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0,4. Elk apparaat, software of routine gebruiken die de goede werking van de Service verstoort.

0,5. Introduceer virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

0,6. Pogingen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot delen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen of een server, computer of database die met de Service is verbonden, of deze te verstoren, te beschadigen of te verstoren.

0,7. Attack Service via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

0,8. Actie ondernemen die de rating van het bedrijf kan schaden of vervalsen.

0.9. Probeer anders de goede werking van de Service te verstoren.

8. Analyse

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

9. Geen gebruik door minderjarigen

De service is alleen bedoeld voor toegang en gebruik door personen van ten minste achttien (18) jaar oud. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en u te houden aan alle voorwaarden en bepalingen van de Voorwaarden. Als u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service.

10. rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Service.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van de toegang tot uw computer en/of account. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten rusten van een andere persoon of entiteit anders dan u, zonder de juiste toestemming. U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen is.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

11. Intellectueel eigendom

Service en de originele inhoud (exclusief inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Smart Play LLC en zijn licentiegevers. Service wordt beschermd door copyright, handelsmerk en andere wetten van binnen- en buitenland. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Play LLC.

12. Auteursrechtbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat inhoud die op de service is geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("inbreuk") van een persoon of entiteit.

Als u een eigenaar van het auteursrecht bent, of geautoriseerd namens een eigenaar, en u denkt dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, dient u uw claim in via e-mail naar hello@escaperoomgeeks.com, met als onderwerpregel: "Auteursrechtschending" en neem in uw claim een gedetailleerde beschrijving op van de vermeende inbreuk zoals hieronder beschreven, onder "DMCA-kennisgeving en procedure voor claims inzake auteursrechtschending"

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) voor onjuiste voorstelling van zaken of claims te kwader trouw met betrekking tot de inbreuk op Inhoud die op en/of via de Service is gevonden op uw auteursrecht.

13. DMCA-kennisgeving en procedure voor claims wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 USC 512(c)(3) voor meer informatie):

0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, inclusief de URL (dwz webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0.3. identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal zich bevindt waarvan u beweert dat het inbreuk maakt;

0,4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0,5. een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

0,6. een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze Copyright Agent via e-mail op hello@escaperoomgeeks.com.

14. Foutrapportage en feedback

U kunt ons rechtstreeks op hello@escaperoomgeeks.com of via sites en tools van derden voorzien van informatie en feedback over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service ("Feedback"). U erkent en stemt ermee in dat: (i) u geen intellectueel eigendomsrecht of ander recht, titel of belang in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) Bedrijf kan ontwikkelingsideeën hebben die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) Feedback bevat geen vertrouwelijke informatie of bedrijfseigen informatie van u of een derde partij; en (iv) Bedrijf is niet verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de Feedback. In het geval dat de overdracht van het eigendom van de Feedback niet mogelijk is vanwege toepasselijke dwingende wetten, verleent u het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, gratis, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht ( inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) Feedback op welke manier dan ook en voor welk doel dan ook.

15. Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Smart Play LLC.

Smart Play LLC heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van een van deze entiteiten/individuen of hun websites.

Bijvoorbeeld de geschetste Servicevoorwaarden zijn gemaakt met behulp van PolicyMaker.io, een gratis webapplicatie voor het genereren van hoogwaardige juridische documenten. Beleidsmaker gratis algemene voorwaarden generator is een gebruiksvriendelijke gratis tool voor het maken van een uitstekende standaard Servicevoorwaarden-sjabloon voor een website, blog, e-commerce winkel of app.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS, DIRECT OF INDIRECT, VOOR SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF VERMOEDELIJK VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA EEN DERGELIJKE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WIJ RADEN U TEN ZEERSTE AAN DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

16. Garantiedisclaimer

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. HET BEDRIJF GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DAARIN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN, EN ALLE DIENSTEN OF ARTIKELEN DIE VAN ONS WORDEN VERKREGEN OP EIGEN RISICO IS.

NOCH ONDERNEMING NOCH ENIGE AAN ONDERNEMING VERBONDEN PERSOON GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH IEMAND NOCH IEMAND MET HET BEDRIJF DAT DE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN OF DIENSTEN OF ARTIKELEN VERKREGEN VIA DE DIENSTEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VRIJ VAN FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SERVICES OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE SERVICES OF ENIGE SERVICES OF ARTIKELEN VERKREGEN VIA DE SERVICES ANDERS ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

17. Beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS VERBODEN BIJ DE WET, HOUDT U ONS EN ONZE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ONSCHADIGD VOOR ENIGE INDIRECTE, BESTRAFFENDE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WELKE DIE ONTSTAAT (INCLUSIEF ADVOCATENKOSTEN EN ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN UITGAVEN VAN GESCHILLEN EN ARBITRAGE, OF TIJDENS PROCES OF IN BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF EEN PROCES OF ARBITRAGE WORDT AANGESTELD), HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ENIGE CLAIM VOOR PERSOONLIJKE LETSELS OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE SCHENDING DOOR U VAN ENIGE FEDERALE, STAATS- OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF EERDER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE . BEHALVE ZOALS VERBODEN BIJ DE WET, INDIEN ER AANSPRAKELIJKHEID WORDT VASTGESTELD AAN DE ZIJDE VAN HET BEDRIJF, ZAL DEZE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN IS BETAALD, EN IN GEEN GEVAL ZAL ER GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE ZIJN. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

18. Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, vrijwaringen van garanties, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

19. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Noord-Macedonië, welk recht van toepassing is op overeenkomsten zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben gehad met betrekking tot Service.

20. Wijzigingen in de dienst

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving onze Service en alle services of materialen die we via de Service leveren in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de Service op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Service of de gehele Service beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

21. Wijzigingen van voorwaarden

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te herzien.

Als u het platform blijft gebruiken na het plaatsen van herziene voorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. U wordt geacht deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

22. Ontheffing en scheidbaarheid

Geen enkele afstandsverklaring door het Bedrijf van enige voorwaarde die in de Voorwaarden is uiteengezet, zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of een afstandsverklaring van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en elk verzuim van het Bedrijf om een recht of bepaling onder de Voorwaarden te doen gelden vormen geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Als een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal in een bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum worden beperkt, zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven. en uitwerking.

23. Erkenning

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN SERVICE OF ANDERE DIENSTEN DIE DOOR ONS WORDEN VERSTREKT, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT U HIERAAN GEBONDEN BENT.

24. Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: hallo@escaperoomgeeks.com.

Scroll naar boven