• Je winkelwagen is leeg.

Privacybeleid

Ingangsdatum: 11-06-2020

1. Invoering

Welkom bij Escape Room Geeks LLC.

Ontsnappingskamernerds("ons", "wij" of "onze") werkt escaperoomgeeks.com (hierna te noemen "Dienst").

Ons privacybeleid regelt uw bezoek aan ontsnappingsgeeks.com, en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze Service.

We gebruiken uw gegevens om Service te verlenen en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") regelen al het gebruik van onze Service en vormen samen met het Privacybeleid uw overeenkomst met ons ("overeenkomst").

2. Definities

DIENST betekent de website escaperoomgeeks.com die wordt beheerd door Ontsnappingskamernerds LLC.

PERSOONLIJKE GEGEVENS betekent gegevens over een levend individu die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of aan de hand van die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

GEBRUIKSGEGEVENS zijn gegevens die automatisch worden verzameld, ofwel gegenereerd door het gebruik van de Service of van de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

KOEKJES zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE betekent een natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor de toepassing van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens.

GEGEVENSVERWERKERS (OF DIENSTVERLENERS) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt. Om uw gegevens beter te kunnen verwerken, kunnen wij gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners.

GEGEVENSONDERWERP is elke levende persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

DE GEBRUIKER is de persoon die onze Service gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

3. Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

4. Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

0.1. E-mailadres

0.2. Voornaam en achternaam

0.3. Telefoonnummer

0,4. Adres, land, staat, provincie, postcode, stad

0,5. Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten van ons door de uitschrijflink te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service opent met een apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, uniek apparaat identifiers en andere diagnostische gegevens.

Locatie gegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatie gegevens"). We gebruiken deze gegevens om functies van onze Service te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen wanneer u onze Service gebruikt via uw apparaatinstellingen.

Trackingcookies Gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt, zoals beacons, tags en scripts, om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

0.1. Sessiecookies: We gebruiken sessiecookies om onze service te laten werken.

0.2. Voorkeurscookies: We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

0.3. Beveiligingscookies: We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

0.4. Advertentiecookies: Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties te tonen die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

Andere gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we ook de volgende informatie verzamelen: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortgegevens, staatsburgerschap, registratie op de woonplaats en het werkelijke adres, telefoonnummer (werk, mobiel), details van documenten over onderwijs, kwalificaties, beroepsopleiding, arbeidsovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, informatie over bonussen en vergoedingen, informatie over burgerlijke staat, gezinsleden, socialezekerheidsnummer (of ander identificatienummer van de belastingbetaler), kantoorlocatie en andere gegevens.

5. Gebruik van gegevens

Ontsnappingskamernerds LLC gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

0.1. om onze Service te leveren en te onderhouden;

0.2. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service;

0.3. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest;

0,4. om klantenondersteuning te bieden;

0,5. om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren;

0,6. om het gebruik van onze Service te monitoren;

0,7. om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;

0,8. om enig ander doel te vervullen waarvoor u het verstrekt;

0.9. om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, inclusief voor facturering en incasso;

0,10. om u te voorzien van kennisgevingen over uw account en/of abonnement, inclusief verval- en verlengingsberichten, e-mailinstructies, enz.;

0.11. om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u informatie over heeft aangevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen;

0,12. op een andere manier die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie verstrekt;

0.13. voor enig ander doel met uw toestemming.

6. Bewaring van gegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

We bewaren ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

7. Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Noord-Macedonië bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar Noord-Macedonië overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Ontsnappingskamernerds LLC zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land tenzij er voldoende controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

8. Openbaarmaking van gegevens

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven die we verzamelen, of u verstrekt:

0.1. Zakelijke transactie.

Als wij of onze dochterondernemingen betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

0.2. Andere gevallen. We kunnen uw informatie ook vrijgeven:

0.2.1. aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

0.2.2. aan aannemers, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen;

0.2.3. om het doel te vervullen waarvoor u het verstrekt;

0.2.4. voor het opnemen van uw bedrijfslogo op onze website;

0.2.5. voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt;

0.2.6. met uw toestemming in alle andere gevallen;

0.2.7. als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

9. Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

10. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten die onder de AVG vallen.

We streven ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u ons een e-mail sturen op hallo@escaperoomgeeks.com.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

0.1. het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen;

0.2. het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten rectificeren als die gegevens onjuist of onvolledig zijn;

0.3. het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

0,4. het beperkingsrecht. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken;

0,5. het recht op dataportabiliteit. U hebt het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat;

0,6. het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken;

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Houd er rekening mee dat we mogelijk geen service kunnen verlenen zonder enkele noodzakelijke gegevens.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

11. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA is de eerste staatswet in het land die commerciële websites en online diensten verplicht een privacybeleid te plaatsen. Het bereik van de wet strekt zich uit tot ver buiten Californië om van een persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en mogelijk de wereld) die websites exploiteert die persoonlijk identificeerbare informatie van Californische consumenten verzamelen, te eisen dat zij een opvallend privacybeleid op hun website plaatsen waarin precies wordt vermeld welke informatie wordt verzameld en welke personen met wie het wordt gedeeld, en om te voldoen aan dit beleid.

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

0.1. gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken;

0.2. onze link Privacybeleid bevat het woord "Privacy" en is gemakkelijk te vinden op de startpagina van onze website;

0.3. gebruikers worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in het privacybeleid op onze pagina met privacybeleid;

0,4. gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen door ons een e-mail te sturen op hallo@escaperoomgeeks.com.

Ons beleid inzake "Do Not Track"-signalen:

We respecteren Do Not Track-signalen en volgen, plaatsen geen cookies of gebruiken geen advertenties wanneer een Do Not Track-browsermechanisme aanwezig is. Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet wilt worden gevolgd.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

12. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om te weten te komen welke gegevens we over u verzamelen, om te vragen uw gegevens te verwijderen en deze niet te verkopen (delen). Om uw gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, kunt u bepaalde verzoeken indienen en ons vragen:

0.1. Welke persoonlijke informatie we over u hebben. Als u dit verzoek indient, sturen wij u het volgende terug:

0.0.1. De categorieën van persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

0.0.2. De categorieën bronnen waaruit we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

0.0.3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke gegevens.

0.0.4. De categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie delen.

0.0.5. De specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

0.0.6. Een lijst met categorieën van persoonlijke informatie die we hebben verkocht, samen met de categorie van elk ander bedrijf waaraan we deze hebben verkocht. Als we uw persoonlijke gegevens niet hebben verkocht, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

0.0.7. Een lijst met categorieën van persoonlijke informatie die we voor zakelijke doeleinden hebben vrijgegeven, samen met de categorie van elk ander bedrijf waarmee we deze hebben gedeeld.

Houd er rekening mee dat u het recht hebt om ons te vragen om u deze informatie maximaal twee keer in een voortschrijdende periode van twaalf maanden te verstrekken. Wanneer u dit verzoek indient, kan de verstrekte informatie beperkt zijn tot de persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld.

0.2. Om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u dit verzoek indient, zullen wij de persoonlijke informatie die wij over u hebben vanaf de datum van uw verzoek uit onze administratie verwijderen en eventuele dienstverleners opdragen hetzelfde te doen. In sommige gevallen kan verwijdering worden bereikt door de-identificatie van de informatie. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde functies waarvoor uw persoonlijke gegevens nodig zijn.

0.3. Om te stoppen met het verkopen van uw persoonlijke gegevens. We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel aan derden. We verkopen uw persoonlijke gegevens niet voor geldelijke overwegingen. Onder bepaalde omstandigheden kan een overdracht van persoonlijke informatie aan een derde partij, of binnen onze familie van bedrijven, zonder financiële tegenprestatie echter worden beschouwd als een "verkoop" onder de wet van Californië. U bent de enige eigenaar van uw persoonlijke gegevens en kunt op elk moment om openbaarmaking of verwijdering verzoeken.

Als u een verzoek indient om te stoppen met het verkopen van uw persoonlijke gegevens, zullen we stoppen met dergelijke overdrachten.

Houd er rekening mee dat als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen of te stoppen met verkopen, dit uw ervaring met ons kan beïnvloeden en dat u mogelijk niet kunt deelnemen aan bepaalde programma's of lidmaatschapsdiensten waarvoor het gebruik van uw persoonlijke gegevens nodig is om te functioneren. Maar in geen geval zullen we u discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten.

Om uw hierboven beschreven gegevensbeschermingsrechten in Californië uit te oefenen, stuurt u uw verzoek(en) per e-mail: hallo@escaperoomgeeks.com.

Uw gegevensbeschermingsrechten, zoals hierboven beschreven, vallen onder de CCPA, een afkorting van de California Consumer Privacy Act. Ga voor meer informatie naar de officiële California Legislative Information-website. De CCPA is in werking getreden op 01/01/2020.

13. Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), namens ons Service verlenen, Servicegerelateerde services uitvoeren of ons helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

14. Analyse

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

15. CI/CD-tools

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het ontwikkelingsproces van onze service te automatiseren.

16. Gedragsremarketing

We kunnen remarketingservices gebruiken om op websites van derden voor u te adverteren nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

17. Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Service. In dat geval maken we gebruik van diensten van derden voor betalingsverwerking (bijv. betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te waarborgen.

18. Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

19. Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar ("Kind" of "Kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u merkt dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

20. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten het u weten via e-mail en/of een prominente mededeling op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en updaten "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

21. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail: hallo@escaperoomgeeks.com.

Scroll naar boven