Integritetspolicy

Ikraftträdandedatum: 2020-06-11

1. Introduktion

Välkommen till Escape Room Geeks LLC.

Escape Room Geeks("oss", "vi" eller "vår") escaperoomgeeks.com (hädanefter kallad "Service").

Vår sekretesspolicy styr ditt besök på escaperoomgeeks.com, och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är ett resultat av din användning av vår tjänst.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna integritetspolicy har termerna som används i denna integritetspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor.

Våra villkor ("Villkor") styr all användning av vår tjänst och tillsammans med sekretesspolicyn utgör ditt avtal med oss ("avtal").

2. Definitioner

SERVICE betyder webbplatsen escaperoomgeeks.com som drivs av Escape Room Geeks LLC.

PERSONLIG INFORMATION betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information antingen i vår ägo eller sannolikt kommer i vår ägo).

ANVÄNDNINGSDATA är data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användningen av tjänsten eller från tjänstens infrastruktur i sig (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

SMÅKAKOR är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

DATAKONTROLL betyder en fysisk eller juridisk person som (antingen ensam eller tillsammans eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt eventuella personuppgifter behandlas eller ska behandlas. För syftet med denna integritetspolicy är vi en personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

DATAPROCESSORER (ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER) betyder varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

DATAÄMNE är varje levande individ som är föremål för personuppgifter.

ANVÄNDAREN är individen som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade, som är föremål för personuppgifter.

3. Informationsinsamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

4. Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personlig information"). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

0,1. E-postadress

0,2. Förnamn och efternamn

0,3. Telefonnummer

0,4. Adress, land, stat, provins, postnummer, stad

0,5. Cookies och användningsdata

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken.

Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får åtkomst till tjänsten via eller via någon enhet ("Användningsdata").

Denna användningsdata kan inkludera information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten med en enhet kan denna användningsdata innehålla information såsom vilken typ av enhet du använder, din enhets unika ID, din enhets IP-adress, din enhets operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data.

Platsdata

Vi kan komma att använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse att göra det ("Platsdata"). Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder vår tjänst när som helst med hjälp av dina enhetsinställningar.

Spårning av cookiesdata

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också såsom beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

0.1. Sessionscookies: Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.

0.2. Preferenscookies: Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.

0.3. Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies i säkerhetssyfte.

0.4. Reklamkakor: Annonscookies används för att betjäna dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Övriga data

När vi använder vår tjänst kan vi också samla in följande information: kön, ålder, födelsedatum, födelseort, passuppgifter, medborgarskap, registrering på bostadsort och faktisk adress, telefonnummer (jobb, mobil), detaljer om dokument om utbildning, kvalifikationer, yrkesutbildning, anställningsavtal, sekretessavtal, information om bonus och ersättning, information om civilstånd, familjemedlemmar, personnummer (eller annan skattebetalare), kontorsplats och andra uppgifter.

5. Användning av data

Escape Room Geeks LLC använder den insamlade informationen för olika ändamål:

0,1. att tillhandahålla och underhålla vår tjänst;

0,2. för att meddela dig om ändringar av vår tjänst;

0,3. för att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det;

0,4. att tillhandahålla kundsupport;

0,5. att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst;

0,6. för att övervaka användningen av vår tjänst;

0,7. att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem;

0,8. för att uppfylla något annat syfte för vilket du tillhandahåller det;

0,9. att utföra våra skyldigheter och upprätthålla våra rättigheter som härrör från alla avtal som ingåtts mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso;

0,10. att förse dig med meddelanden om ditt konto och/eller prenumeration, inklusive meddelanden om upphörande och förnyelse, e-postinstruktioner, etc.;

0,11. för att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information;

0,12. på något annat sätt som vi kan beskriva när du tillhandahåller informationen;

0,13. för något annat ändamål med ditt samtycke.

6. Lagring av data

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare period, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår Tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

7. Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Nordmakedonien och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Nordmakedonien och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Escape Room Geeks LLC kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

8. Utlämnande av data

Vi kan avslöja personlig information som vi samlar in, eller så tillhandahåller du:

0.1. Affärstransaktion.

Om vi eller våra dotterbolag är inblandade i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras.

0.2. Andra fall. Vi kan även avslöja din information:

0.2.1. till våra dotterbolag och dotterbolag;

0.2.2. till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet;

0.2.3. för att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller det;

0.2.4. i syfte att inkludera ditt företags logotyp på vår webbplats;

0.2.5. för något annat syfte som avslöjas av oss när du tillhandahåller informationen;

0.2.6. med ditt samtycke i alla andra fall;

0.2.7. om vi anser att avslöjandet är nödvändigt eller lämpligt för att skydda företagets, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

9. Säkerhet för data

Säkerheten för dina data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

10. Dina dataskyddsrättigheter enligt General Data Protection Regulation (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter som omfattas av GDPR.

Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att tillåta dig att korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen maila oss på hello@escaperoomgeeks.com.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

0,1. rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig;

0,2. rätt till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig;

0,3. rätten att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;

0,4. begränsningsrätten. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;

0,5. rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format;

0,6. rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter;

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla tjänster utan vissa nödvändiga uppgifter.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

11. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA är den första statliga lagen i landet som kräver att kommersiella webbplatser och onlinetjänster publicerar en integritetspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt bortom Kalifornien för att kräva att en person eller ett företag i USA (och tänkbart världen) som driver webbplatser som samlar in personligt identifierbar information från Kaliforniens konsumenter ska lägga upp en iögonfallande integritetspolicy på sin webbplats som anger exakt vilken information som samlas in och de individer som det delas med och att följa denna policy.

Enligt CalOPPA samtycker vi till följande:

0,1. användare kan besöka vår webbplats anonymt;

0,2. vår integritetspolicylänk innehåller ordet "Sekretess", och kan enkelt hittas på hemsidan på vår webbplats;

0,3. användare kommer att meddelas om ändringar av sekretesspolicyn på vår sekretesspolicysida;

0,4. användare kan ändra sin personliga information genom att maila oss på hello@escaperoomgeeks.com.

Vår policy för "Spåra inte"-signaler:

Vi hedrar Do Not Track-signaler och spårar inte, planterar cookies eller använder inte reklam när en Do Not Track-webbläsarmekanism är på plats. Spåra inte är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.

Du kan aktivera eller inaktivera Don Not Track genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

12. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att få veta vilken data vi samlar in om dig, be att få radera dina uppgifter och inte sälja (dela) dem. För att utöva dina dataskyddsrättigheter kan du göra vissa förfrågningar och fråga oss:

0,1. Vilken personlig information vi har om dig. Om du gör denna begäran återkommer vi till dig:

0.0.1. De kategorier av personlig information som vi har samlat in om dig.

0.0.2. De kategorier av källor från vilka vi samlar in din personliga information.

0.0.3. Det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja din personliga information.

0.0.4. De kategorier av tredje parter som vi delar personlig information med.

0.0.5. De specifika delar av personlig information som vi har samlat in om dig.

0.0.6. En lista över kategorier av personlig information som vi har sålt, tillsammans med kategorin för alla andra företag vi sålde den till. Om vi inte har sålt dina personuppgifter kommer vi att informera dig om det.

0.0.7. En lista över kategorier av personlig information som vi har avslöjat i affärssyfte, tillsammans med kategorin för alla andra företag som vi delat den med.

Observera att du har rätt att be oss att ge dig denna information upp till två gånger under en rullande tolvmånadersperiod. När du gör denna begäran kan informationen som tillhandahålls begränsas till den personliga information vi samlat in om dig under de senaste 12 månaderna.

0,2. För att radera din personliga information. Om du gör denna begäran kommer vi att radera den personliga information vi har om dig från och med datumet för din begäran från våra register och uppmanar alla tjänsteleverantörer att göra detsamma. I vissa fall kan radering ske genom avidentifiering av informationen. Om du väljer att radera din personliga information kanske du inte kan använda vissa funktioner som kräver att din personliga information fungerar.

0,3. För att sluta sälja din personliga information. Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till någon tredje part i något syfte. Vi säljer inte din personliga information för pengar. Under vissa omständigheter kan dock en överföring av personlig information till en tredje part, eller inom vår familj av företag, utan ekonomiskt vederlag anses vara en "försäljning" enligt Kaliforniens lag. Du är den enda ägaren till dina personuppgifter och kan när som helst begära utlämnande eller radering.

Om du skickar en begäran om att sluta sälja din personliga information kommer vi att sluta göra sådana överföringar.

Observera att om du ber oss att radera eller sluta sälja din data kan det påverka din upplevelse med oss, och du kanske inte kan delta i vissa program eller medlemstjänster som kräver att din personliga information används för att fungera. Men under inga omständigheter kommer vi att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter.

För att utöva dina dataskyddsrättigheter i Kalifornien som beskrivs ovan, skicka din begäran via e-post: hello@escaperoomgeeks.com.

Dina dataskyddsrättigheter, som beskrivs ovan, omfattas av CCPA, en förkortning för California Consumer Privacy Act. För att ta reda på mer, besök den officiella webbplatsen för California Legislative Information. CCPA trädde i kraft den 01/01/2020.

13. Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredje parts företag och individer för att underlätta vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahåller Tjänster för vår räkning, utför Tjänsterelaterade tjänster eller hjälper oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

14. Analytics

Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

15. CI/CD-verktyg

Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

16. Beteenderemarketing

Vi kan använda remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

17. Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster inom tjänsten. I så fall använder vi tredjepartstjänster för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare vars användning av din personliga information styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

18. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

19. Barns integritet

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn under 18 år ("Barn" eller "Barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 18. Om du blir medveten om att ett barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

20. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "ikraftträdandedatum" överst i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

21. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post: hello@escaperoomgeeks.com.

Scrolla till toppen